VNG Naleving:

Binnen de VNG naleving is B5 werkzaam in de rol van Informatiespecialist; in deze rol ondersteunen wij de adviseurs bij de opzet en uitvoering van multidisciplinaire projecten op het gemeentelijk domein. Dit zijn projecten die vallen onder de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI). Enerzijds bestaat de ondersteuning uit het maken risicobeelden van buurten en wijken waarmee de adviseurs het gesprek met gemeenten kunnen aangaan in het kader van potentiële projecten.

Anderzijds adviseren wij gedurende lopende projecten de projectleiding op het gebied van data, indicatoren en risicomodellen.

GBI-IGH:

Binnen de organisatie Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen (GBI) zijn wij als projectleider/onderzoeker/analist werkzaam bij de werkgroep Informatie Gestuurd Handhaven (IGH). Deze werkgroep bestaat uit 12 grote gemeenten, waaronder de G4.  De ambitie van de werkgroep is om op een eenduidige, efficiënte en effectieve manier signalen die kunnen duiden op (inkomens)fraude te verwerken. Dit is mogelijk door deze signalen geautomatiseerd binnen te halen, slim te filteren en zo alleen de relevante signalen te beoordelen. Onze werkzaamheden binnen de werkgroep zijn:

  • Het voorzitten van de werkgroepbijeenkomsten
  • Het organiseren van kennissessies met specialisten van iedere deelnemende gemeente
  • Begeleiding van (individuele) gemeenten bij de implementatie van informatiegestuurd handhaven
  • Doen van onderzoek en het vastleggen van bevindingen in rapportages
  • Initiëren en begeleiden van (ICT) innovaties

Grote landelijke retailer:

Voor een grote landelijke retailer heeft B5 naar aanleiding van interne fraudezaken het proces rondom de kluisprocedure doorgelicht. Na analyse bleek dat er discrepanties te bestaan tussen de beschreven procedure en de feitelijke uitvoering hiervan. Hierop zijn door middel van een rapportage door B5 een aantal aanbevelingen gedaan om de kans op toekomstige soortgelijke fraude aanzienlijk te verkleinen.
Aansluitend heeft B5 aan de HRM adviseurs een training gesprekstechniek gegeven met als focus hoe je optimaal rendement haalt tijdens een gesprekken in een interne fraudezaak.

Aansluitend heeft B5 aan de HRM adviseurs een training gesprekstechniek gegeven met als focus hoe je optimaal rendement haalt tijdens een gesprekken in een interne fraudezaak.