B5 Analyse & Advies heeft jarenlange ervaring. Wij zetten onze kennis en kunde met passie, daadkracht en overtuiging in om U te begeleiden bij de (integrale) aanpak van fraude.

Onze dienstverlening bestaat uit de volgende 4 pijlers:

  • Risicobepaling
  • Operationele ondersteuning
  • Onderzoek & Analyse
  • Ontwikkeling & Advies

B5 Analyse & Advies geeft gemeenten en bedrijven inzicht in de risicogroepen en -individuen en geeft advies over de aanpak daarvan, bijvoorbeeld op het gebied van (interne) fraude. B5 analyseert en/of verscherpt die bedrijfsprocessen waarbij er een vergroot risico op fraude is.

Ook kunnen wij samen met u een risicomodel met indicatoren voor frauduleus handelen ontwikkelen en bepalen welke in- en externe databronnen essentieel zijn voor het doel van het project.

Na analyse van de uitkomsten van het risicomodel is inzichtelijk bij welke subjecten (bewoners, adressen of bedrijven) zich een verhoogde kans op fraude voordoet. Uiteraard adviseert B5 Analyse & Advies u en uw partners over de te volgen aanpak.